Řešení pro
pokročilé zdravotnictví

Harvey Explorer transformuje často nepřehledné 
záznamy o pacientovi do jednoho chytrého celku.

Jak Harvey X pracuje

Současná praxe je v nejednotné a často obtížně čitelné formě. Nestrukturované zápisy do zdravotní  dokumentace pacientů, jejich duplicity a nutnost ručního prohledávání těchto záznamů vedou často k neefektivnímu klinickému managementu pacienta, nemožnosti srovnávání a nakonec i neefektivitě  vynaložených finančních zdrojů.

Data Collection

Harvey Explorer poskytuje široký pohled na celkový zdravotní stav pacienta a dokáže různé informace posadit do širšího kontextu.

Data Indexing

Harvey Explorer zároveň indexuje veškeré informace obsažené v kartě pacienta a dává jím zacílení tak, aby byl daný kontext co nejpřesnější. Na základě takových přesných a do kontextu usazených dat mohou následně lékaři mnohem pohodlněji pracovat s další diagnózou, nasazovat medikamenty a další procedury.

Results

Harvey Explorer shromažďuje veškerá data o pacientovi a jejich poskyto- váním nabízí lékaři unikátní Systém analýzy klinické péče o pacienta. Lékař tak může například nasadit jinou medikaci nebo jinou diagnos- tickou či léčebnou metodu, která ve svém konečném důsledku optima- lizuje finanční parametry zdravotní péče daného pacienta.

Data Collection

Harvey Explorer poskytuje široký pohled na celkový zdravotní stav pacienta a dokáže různé informace posadit do širšího kontextu.

Data Indexing

Harvey Explorer zároveň indexuje veškeré informace obsažené v kartě pacienta a dává jím zacílení tak, aby byl daný kontext co nejpřesnější. Na základě takových přesných a do kontextu usazených dat mohou následně lékaři mnohem pohodlněji pracovat s další diagnózou, nasazovat medikamenty a další procedury.

Results

Harvey Explorer shromažďuje veškerá data o pacientovi a jejich poskyto- váním nabízí lékaři unikátní Systém analýzy klinické péče o pacienta. Lékař tak může například nasadit jinou medikaci nebo jinou diagnos- tickou či léčebnou metodu, která ve svém konečném důsledku optima- lizuje finanční parametry zdravotní péče daného pacienta.

Co Harvey X řeší?

Harvey Explorer je změnou! Je to systém pro inteligentní management ve zdravotnictví 21. století, který pomáhá zlepšení péče o pacienta, jeho bezpečnost a nastavení optimálních ekonomických parametrů.

Výzkum, management klinických studií a řízení kvality

Současnost je o velkých datech, kvalitních analýzách a výzkumu, který se na těchto datech zakládá. Harvey Explorer je ideální nástroj standardizace klinických dat od jejich vyhledávání, přes třídění, až po jejich správnou interpretaci a aplikaci v praxi. Bez analýzy velkých dat (tzv. big data) se současní ani budoucí výzkumníci neobejdou.Společně s Vámi vyvíjíme další oblasti

Výkaznictví - DRG

Projekt podpory při vykazování DRG zdravotním pojišťovnám vychází z principu maximální automatizace přípravné fáze při DRG procesu, tedy sběru informací nutných pro stanovení finálního DRG.

Karta pacienta (EHR / patient summary)

Komplexní zdravotní karta pacienta je složena z několika základních údajů. Všechny z těchto informací jsou pořizovány pracovníky zdravotního zařízení a zejména jsou v různých fázích práce ať už s pacientem nebo jen s daty (např. vykazování) zdravotním personálem vyžadovány. Komplex těchto informací je uložen ve zdravotních záznamech pacienta formou strukturovaného záznamu (diagnozy, medikace, laboratorní výsledky apod.) a formou nestrukturovaného zápisu (krevní skupina, rizikové faktory, alergie, očkování apod.). Všechna tato data Vám poskytneme.

HAIs (Health associated infections) – prevence morbidity pacientů, snížení nákladů na léčbu pacientů s HAIs

Automatizace procesu probíhá několika kroky, které na sebe úzce navazují. Každá z dílčích etap poskytuje samostatné, využitelné výsledky. Ale až komplex vzniklých opatření zajistí a automatizací poskytuje komplexní podporu v procesu prevence HAIs a léčby pacientů s HAIs.

Centrová léčba

Pro nařízení medikace centrové léčby je třeba mnoho předpokladů. Tyto se nachází ve znalosti lékařů, předpisech a zdravotní dokumentaci pacienta. Jen soulad všech těchto informací vede k validní centrové léčbě. Pomůžeme Vám celý proces automatizovat.

Systémové opatření prevence rizikových stavů

Snížení morbidity, snížení mortality a snížení nákladů na léčbu pacientů.Tento systém si bere za cíl maximálně zefektivnit proces práce s pacienty. Ve zdravotní dokumentaci pacientů je uloženo množství informací, ze kterého zkušený zdravotní personál je schopen odvodit míru rizika daného pacienta. Pomůžeme Vám identifikaci rizikových pacientů automatizovat.

Nejnovější zprávy

Harvey Explorer je změnou! Je to systém pro inteligentní management ve zdravotnictví 21. století, který pomáhá zlepšení péče.

Umělá inteligence pomůže lékařům s administrativou

CGM odstartuje pilotní testování umělé inteligence. Pomůže lékařům s administrativou Společnost CompuGroup Medical (CGM) přichází s dalším nástrojem, kterým chce lékařům usnadnit a zefektivni…

Projekt HARDROCK

Parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku Publikovaná zkušenost autorů z Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava ukazuje, jakým způsobem retrospektivní sběr…

Systém včasného záchytu akutního poškození ledvin

Autorský článek: MUDr. Jan Vachek, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze Cílem výzkumu prováděného naší pracovní skupinou je včasná identifikace nemocných s akutním poškozením ledvin (AKI) a z…

William Harvey

Harvey Explorer jsme pojmenovali podle anglického lékaře Williama Harveyho, který žil na přelomu 16. a 17. století a je objevitelem krevního oběhu a zakladatelem embryologie. Proč jsme si pro název chytrého systému pro zdravotnictví vybrali právě něj je jednoduché. Objev krevního oběhu je jedním ze zásadních v medicíně jako takové a my věříme, že Harvey Explorer může být systémem, který bude přelomový v lékařské administrativě.

Zároveň nás inspiruje perfekcionismus Williama Harveyho, který si první poznámku, že “krev bez přestání proudí a obíhá dokola, a to v důsledku srdce”, poznamenal do svých zápisků již v roce 1603, avšak své objevy publikoval až 25 let poté ve chvíli,  kdy si po dlouholetémletém výzkumu byl naprosto jistý, že se nemýlí. Důslednost je v medicíně jedním z nejdůležitějších principů a to je nám při vývoji Harvey Exploreru velmi blízké.Kontaktujte nás

Současná praxe je v nejednotné a často obtížně čitelné formě.
Nestrukturované zápisy do zdravotní dokumentace pacientů.